لزوم مجازی سازی

دسترسی به منابع، برای افزایش سرعت و کارایی، روش های متعددی پیشنهاد و اجرا شده اند. از جمله موثرترین و کارامدترین تکنیک های پیشنهادی، تکنولوژی مجازی سازی بوده است.

با استفاده از این فناوری، نصب نرم افزارها وابسته به نوع خاصی از سخت افزار روی سرورها نیست و این قابلیت باعث قرار گرفتن انبوهی از منابع روی سرورها می شود تا در هر زمان، متناسب با نیاز کاربران، در اختیار آنها قرار گیرند.

مجازی سازی در بخش های مختلفی کاربرد دارد ازجمله سرورها، شبکه ها، ذخیره سازها، نرم افزارهای کاربردی و دیگر موارد که در این مقاله، دلایل متعددی برای چرایی بهره گیری از مجازی سازی سرور مطرح شده است. دلایلی که سازمان ها را هم از نظر مالی و هم از نظر فنی مجاب می کند تا به سمت این فناوری گام بردارند و خدمات خود را به نحوی سریعتر، امن تر و کم هزینه تر در اختیار کاربران خود قرار دهند.